top of page

טאנסג'נדרים בספורט התחרותי - הנחיות ארגון FINA

נושא הטאנסג'נדרים בספורט עלה לכותרות בשנים האחרונות ועשה לא מעט בלאגן בתחום


היות ונושא הטאנסג'נדרים בספורט הוא יחסית טרי לא היו הנחיות מסודרות לנושא, ולצערי בשנים הללו זה גרם לפגישה משמעותית בנשים ביולוגיות.

היות ורוב הטרנסג'נרים הם גברים שבחרו להתחרות בספורט נשים הם זכו במדליות, שברו שיאים, והדיחו מתחרות לגיטימיות מלעבור ספי כניסה להיכנס לתחרויות ונבחרות.

כמובן שחלקם היחסי של הטרנסג'נדים באוכלוסיה נמוך ומי שלא עוקב על הנושא ישירות כנראה לא נתקל בתופעה.

בשנה האחרונה גופים רשמיים התחילו להתעורר ולהוציא הנחיות מסודרות בנושא

ארגון FINA - ספורט מים (שחיה וכד')

התייחס לנושא והוציא הנחיות מפורטות, פוליסה של 24 עמודים.

המטרה היא כמובן לא לשלול מטרנסג'נדים את היכולת להתחרות

אלא למצוא פתרון הוגן לכולם

שינויים משמעותיים הם:

1. כדי להיות זכאי להתחרות, מתחרה טרנסג'נדר צריך היה להשלים את השינוי שלו עד גיל 12

2. גברים ביולוגיים גם אחרי טיפול הורמונאלי עדיין בעלי יתרונות פיזיולוגיים על נשים ביולוגיות

3. אופציה להקים קטגוריה פתוחה בתחרויות


14 צפיות

Comments


Image by Jason Briscoe

תזונה

ליווי תזונתי עם דיאטנית קלינית מוסמכת R.D

תזונת ספורט, חיטוב ומסה, שיפור מדדי בריאות

Plank Exercise

אימונים

אימונים אישיים וליווי אונליין

יסודי ומקיף עם מאמן מוסמך

מבוסס ראיות

bottom of page