top of page

מתח - הבדלים בין סוגי אחיזות - מחקר!

הדעה הרווחת היא שמנחים שונים בתרגיל המתח מפעילים את השרירים בצורה שונה ונותנים דגש לאזורים שונים


תרגיל המתח הוא תרגיל נפוץ מאוד בקרב מתאמנים בשיטות אימונים שונות לשיפור כח, כושר וחיזוק הגוף.

בנוסף הוא נחשב כמבחן יכולת וכושר כללי בהרבה מקומות כמו כוחות הבטחון, כיבוי אש, ספורטאים חובבים ומקצועים, מאמנים ועוד.


יש מגוון הנחות ביחס לפעילות של השרירים השונים במהלך ביצוע תרגיל המתח במנחים שונים, על סמך גישות והסברים קינזיולוגיים בסיסיים.

הדעה הרווחת היא שמנחים שונים בתרגיל מפעילים את השרירים בצורה שונה ונותנים דגש לאזורים שונים.

קיים הרבה עניין ולבצע אותה בצורה שתהיה הכי יעילה למטרות השונות.


המחקר הנוכחי בא לבדוק את נכונות ההנחות השונות והדעה הרווחת ובנוסף לחדד את הממצאים של מחקרי עבר בנושא.

 
המחקר
  • 19 גברים מאומנים, שביצעו אימוני התנגדות לפחות 3 פעמים בשבוע למשך חצי שנה לפני המחקר

  • 24.9+/-5 גיל ממוצע

  • ללא פציעות

החוקרים מדדו תגובה חשמלית על פני העור באזור השרירים השונים (EMG)

  • תגובה מקסימלית

  • תגובה ממוצעת

*מנורמלים ל MVIC%


השרירים שנבדקו:

שם לטיני

שריר

biceps brachii

בייספ בראכי

brachioradialis

ברכיוראדיאליס

middle deltoid

דלתא אמצעית

upper pectoralis major

פקטורליס מייגור עליון

middle trapezius

טרפז אמצעי

lower trapezius

טרפז תחתון

latissimus dorsi

לאטיסימוס דורסי

infraspinatus

אינפראספינטוס


סוגי עליות המתח שנבדקו:

  • מנח ידיים בפרונציה (אחיזה עילית - pull up)

  • מנח ידיים בסופינציה (אחיזה תחתית - chin up)

  • מנח ידיים ניטרלי

  • מתח על 2 חבלים עם קשר בקצוות

כל חזרה נעשתה בקצב של 2:2, קונצנטרי:אקצנטרי.

נעשו 5 חזרות מתליה מלאה (מרפקים נעולים) לצורך הבדיקה.

הסדר של התרגילים נעשה בצורה רנדומלית.

החלק הקונצנטרי והאקסצנטרי נבחנו ביחד ובנפרד.ממצאים

ההבדל המשמעותי היחיד שהתגלה אחרי ניתוח הנתונים הוא בשריר הטרפז האמצעי.

נראתה פעילות חשמלית משמעותית יותר גבוה במנח פרונציה לעומת מנח ניטרלי.

לא נמצא הבדל משמעותי בתגובה החשמלית בין המנחים השונים בכל שאר השרירים שנבדקו.כאשר בחנו את שני השלבים בנפרד (קונצנטרי ואקצנטרי) הבייספ בראכי, ברכיוראדיאליס, פקטורליס מייגור עליון הראו תגובה חשמלית גבוהה משמעותית בחלק הקונצנטרי לעומת האקצנטרי.סיכום

המחקר בוצע על מנת לבדוק האם יש הבדל בפעילות השרירית בין סוגי המתח השונים.

מלבד שריר הטרפז האמצעי לא נצפה הבדל בתגובת ה EMG בין השרירים בסוגי המתח שונים.

וזה בניגוד להנחות השונות והדעה הרווחת שמנחים שונים בתרגיל המתח נותנים דגש לשרירים שונים.


*המחקרים הקודמים בנושא השתמשו בשיטות מעט שונות מה שמקשה את ההשואה אליהם

הממצאים דומים ברובם אבל קיימים הבדלים בשרירים מסוימים. ניתן למצוא את המחקרים במקורות התחתית המאמר.


בעיות עם EMG

בדיקת EMG היא בדיקה גסה וכללית מאוד ואינה חוזה את רמת ההיפרטרופיה השרירית כתגובה לאימון.

תגובה חשמלית גדולה יותר לא מקושרת בהכרח לעליה גדולה יותר במסת שריר.

היא נותנת לנו את התגובה החשמלית על פני העור באזור בשריר בלבד. 

Surface electromyographic activation patterns and elbow joint motion during a pull-up, chin-up, or perfect-pullup™ rotational exercise


Electromyographic analysis of muscle activation during pull-up variations


A comparative electromyographical investigation of muscle utilization patterns using various hand positions during the lat pull-down


Longing for a Longitudinal Proxy: Acutely Measured Surface EMG Amplitude is not a Validated Predictor of Muscle Hypertrophy


274 צפיות

Komentarze


Image by Jason Briscoe

תזונה

ליווי תזונתי עם דיאטנית קלינית מוסמכת R.D

תזונת ספורט, חיטוב ומסה, שיפור מדדי בריאות

Plank Exercise

אימונים

אימונים אישיים וליווי אונליין

יסודי ומקיף עם מאמן מוסמך

מבוסס ראיות

bottom of page